برنامه بهبود یابی از غم و اندوه ، رویکردی اقدام گرا ، قدرتمند و تاثیر گذار در بهبودی از فقدانهای عمیق است
این برنامه ، کارگاهی شخصی و اختصاصی است که ابزار مورد نیاز در جهت بهبود از احساس فقدان را در اختیار شما می گذارد تا نور روشنایی هدایت گر شما در این گذر و سفر باشد.

گریف کوچینگ (بهبود یابی)

کسی به اوج موفقیت رسیده( مهم نیست در چه حوزه ای ، سیاست ، ورزش یا تجارت) خوب میدانید که هر قدر با استعداد و قدرتمند باشد ، نمی تواند به تنهایی و بدون کمک دیگران به موفقیت برسد

گریف کوچینگ (خصوصی)

کوچینگ به افراد کمک می کند تا روی چیزی که برای آنها اهمیت بیشتری دارد ، تمرکز کنند. مسئولیت کوچ این است که هم راستا با آنچه فرد می خواهد به اکتشاف بپردازد و شخص را به سمت کشف خود سوق می دهد

گریف کوچینگ (نوجوانان و جوانان)

آنچه در مدرسه و دانشگاه ، درباره ساختن زندگی شاد و پر انرژی به نوجوانان و جوانان یاد ندادند را فرا خواهید گرفت. دوران تحصیل ، دوران رشد و نمو ماست و مدارس و دانشگاه به صورت مستقیم در خلق و خوی و روحیات ما تاثیر می گذارند

گریف کوچینگ (سازمانی)

کوچینگ یک ابزار قدرتمند برای رهبران و سازمان هاست که به لطف آن می توان رشد و پیشرفت افراد را در زمینه های مختلف رقم زد. کوچینگ امروزه رشد بسیار بالایی دارد و مزایا و ارزش های فراوانی به سازمان اضافه می کند

ویدئو های رایگان گریف کوچینگ

دستیابی به احیای مجدد روابط موثر یا کشف واقعی خود. بالارفتن عملکرد فردی شما در تجارت ، کار یا سازمان خواهد شد.

موسسه بهبودیابی از غم و اندوه قصد دارد، در آینده ای نزدیک ، موسسه ای پیشگام در زمینه عبور و بهبودیابی مردم ایران زمین از غم و اندوه باشد.

دستاورد های ما

55%

85%

65%

55%

مقاله ها

ماموریت اصلی این موسسه توسعه مهارت های فردی انسان ها با هدف بهبودیابی مطابق با علم روز و مدرن جهان و ارتباط نزدیک با موسسات آموزشی موجود در جهان است

همکاران ما