سوابق و افتخارات

نویسنده و سخنران موفقیت انگیزشی و موسس گریف کوچ اولین موسسه بهبودیابی از غم و اندوه در ادامه سوابق و افتخارات ایشان ذکر شده است.

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکترای استراتژی و راهبری سازمانی، دانشگاه Walden به تاریخ 2017-2022

دکترای توسعه منابع انسانی، دانشگاه Putra به تاریخ 2010-2015

کارشناسی ارشد توسعه منابع انسانی، دانشگاه Putra به تاریخ 2007 – 2010

کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد محلات) به تاریخ 1930- 1997 

 

سوابق علمی:

 • متخصص ارشد عبور و بهبودیابی از غم و اندوه،The grief recovery institute  تاریخ 2020
 • متخصص ارشد رشد و توسعه عملکرد فردی و اجرایی، Certified Coacher Federation تاریخ 2020
 • متخصص تایم لاین تراپی و علم ان ال پی ،، Billy Kueek International تاریخ 2019
 • مربی راهبری سازمانی بین المللی،International Coach Federation تاریخ 2018
 • متخصص عبور از غم اندوه،The Grief Recovery Institute تاریخ 2018
 • متخصص ارتباطات منابع انسانی،کالج Sherida تاریخ 2014

انجمن‌ها

 • عضو انجمن متخصصین سلامت روان اونتاریو کانادا، ۲۰۱9
 • عضو موسسه بین المللی بهبودیابی از غم و اندوه، ۲۰۱8
 • عضو انجمن بین المللی سخنرانان حرفه ای کانادا، ۲۰۱7
 • عضو انجمن حرفه ای متخصصین منابع انسانی، ۲۰۱۵
 • عضو انجمن منابع انسانی SAP تاریخ 2013

سوابق کاری :

 • بنیان گذار NGO مرکز رشد در کانادا
 • موسس و بنیان گذار Academy of Change در کانادا
 • مشاور استخدام انجمن مهاجران Polycultural

انتشارات :

 • Bounce Back to success with Brian Tracy – #1Best Seller 2020
 • Canadian Success – #1Best Seller 2019
 • Border Crossers: Where Positive Change Meets Positive Leadership – Under Publishing
 • افسانه ها و باورهای اشتباه در مورد غم و اندوه – در دست چاپ
 • عبور و بهبودیابی از غم و اندوه – در دست چاپ
 • باخود رفتن – در دست چاپ
 • فرا آگاهی و عبور فراتر از ازدست دادگی – در دست چاپ

افتخارات :

 • کاندیدای ۷۵ مهاجر برتر کانادا در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۱
 • دریافت گواهی نامه رفتاربرتر سازمانی در شهر تورنتو
 • کاندیدای جایزه مجله Waterfron
 • کاندیدای داستان زندگی برتر در مجله Canadian Context
سوابق و افتخارات- میترا محمدزاده