ورکشاپ شرکت انتقال گاز ایران

عبور از چالش های فردی و سازمانی

عبور از چالش های فردی و سازمانی در شرایط پاندمی کرونا 

شرکت انتقال گاز ایران

همراه با میترا محمد زاده 

متخصص ارشد بهبود یابی از غم و اندوده، ان ال پی (NLP) و تایم لاین تراپی (TLT)

زمان برگزاری :

شنبه 17 مهرماه

سه شنبه 20 مهر ماه

9 الی 12 صبح

ورکشاپ آنلاین

با توجه به شرایط موجود پیش آمده جهانی به موجب تغییرات بسیاری در سبک زندگی فردی و سازمانی ایجاد شده است، تغییرات در تعاملات فردی، حرفه ای، خانوادگی، احساسی و اجتماعی بوجود آورده است. بسیاری از افراد و سازمان ها با چالش های متفاوتی دست و پنجه نرم‌ می کنند که تا به حال تجربه ای برای آن نداشته اند.

ورکشاپ آنلاین

در این ورکشاپ آنلاین قصد داریم تا مهارت های فردی و سازمانی افراد را بازسازی کنیم ‌و با تعریف چالش ها و شناخت کاستی های بوجودآمده در جهت ارتقا مهارت های خودشناسی، تاثیرگذاری، شادمانی درونی و مشارکت گروهی برای افزایش بهره وری و توسعه سازمانی با تمرکز بر ارتباطات فردی-اجتماعی گام های جدیدی برداریم.

ورکشاپ آنلاین

محورهای اصلی این دوره آموزشی (۸ ساعته)عبارتند از:
1. باز خودشناسی
2. شناخت ارزش ها و باورها
3. بازبینی لیست ارزش ها و الویت بندی مجدد آنها برای رسیدن به اهداف
4. نحوه شناسایی خواسته قلبی و هدف واقعی خود
5. باورهایمان از کجا سرچشمه می گیرند و علت آنها چیست؟
6. باورها و محدودیت ها
7. آناتومی و محل قرارگیری باورها در مغز
8. ذهن چیست و چه تاثیری بر روی اهداف و باورها دارد
9. مهندسی ذهن برای دوباره برنامه نویسی ضمیر ناخودآگاه و دستیابی به هدف
10. اقدام به انتخاب از طریق واقعیت درمانی