پکیج آفلاین

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
5000000

شرایط و محتوای دوره:

داشتن استاد همیار برای راهنمای دوره

  • 8 ویدیو آموزشی عبور از غم و اندوه
  • فعالیت های هر جلسه
  • لینک خرید کتاب دستنامه بهبودیابی از غم و اندوه
  • 1جلسه زوم کال 60 دقیقه ای با میترا محمدزاده

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله