پکیج خصوصی با میترا محمدزاده

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
20000000

شرایط و محتوای دوره:

  • ۴ جلسه خصوصی زوم کال ۹۰ دقیقه ای با میترا محمدزاده
  • ۸ ویدیو آموزشب عبور از غم و اندوه
  • فعالیت های مخصوص هر جلسه
  • لینک خرید کتاب دستنامه بهبودیابی از غم و اندوه
  • جلسه اخر ، ان ال پی(NLP)و تایم لاین تراپی(TLT)برای عبور و رهایی نهایی توسط میترا محمدزاده.

محتوای دوره

بازکردن همه
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله
محتوای آموزشی
0% تکمیل‌شده 0/1 مرحله